RPH


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN   

Tarikh                          :           06.11.2012
Masa                            :           8.40 pagi- 9.10 pagi (30 minit)
Tahun                          :           1 Bestari
Bilangan Murid           :           25 orang
Mata Pelajaran            :           Bahasa Melayu
Tema                           :           Bersih Dan Sihat
Tajuk                           :           Makanan Berzat
Objektif                       :           Pada akhir pelajaran murid dapat:
i           Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas.
ii.         Bercerita ringkas tentang buah-buahan.

Standard Kandungan  : 
i.                    Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.
Standarad Pembelajaran
i.                    Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas.

Pengetahuan Sedia Ada:         Murid telah mempelajari suku kata terbuka dan suku kata
                                                tertutup.
Media/Bahan               :           Buku Teks Tahun 1,  Kad Perkataan,  Gambar Buah-buahan,
                                                Lembaran Kerja.
Pengisian Kurikulum   :          
Nilai                :           Kebersihan
Ilmu                 :           Sains
KBT                :           KB- Menghubungkait            
                                    KP-Verbal-Linguistik
                                    BCB- Bacaan Intensif
EMK               :           Kreativiti
SB                   :           Tatabahasa


PENGAJARAN  HARIAN KONSTRUKTIVISME


       Fasa
Isi kandungan
Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Catatan / Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
mencungkil
idea
(3minit )
Meneka objek
Guru meminta murid untuk meneka?

Guru memberi pengukuhan dan memberitahu pelajaran yang akan dipelajari.

- Guru memberi penjelasan dan pengukuhan.


Pelbagai jawapan di terima oleh guru.

-          Buah limau
-          Buah epal

Murid menerima ganjaran bagi jawapan yang betul.
Strategik / Teknik:
Didik Hibur, Soal jawab secara lisan

KB: menghubungkaitkan

BCB:Berbual tentang perkara yang berkaitan dengan kebersihan diri.


BBB: Bahan maujud (buah durian, rambutan). Buku teks Bahasa Melayu Tahun 1
Bercerita
( 7 minit )

Bercerita berdasarkan gambar

Guru menunjukkan gambar buah – buahan.

Guru meminta murid menyebut nama buah – buahan tersebut.

Guru bercerita  tentang buah-buahan.


Murid diminta menyebut nama buah-buahan tersebut.
Strategi / Kaedah : bercerita

KB : menghubungkait
BCB:
BBM:
Gambar Buah-buahan,  buku teks Bahasa Melayu Tahun 1

Menjana idea.
Aktiviti Kumpulan
( 10minit )

Memadankan 6 Mencantumkan gambarGuru mengedarkan kad bergambar kepada setiap kumpulan.

Guru menerangkan aktiviti yang akan dilakukan.

Guru membaca soalan teka teki.

Guru meminta kumpulan menjawab dengan menunjukkan gambar buah-buahan tersebut.
Setiap kumpulan menerima kad bergambar di dalam sampul surat.

Murid menjawab soalan guru.

Kumpulan yang berjaya diberi pujian sebagai peneguhan.

Wakil murid setiap kumpulan bercerita ringkas.Strategi/Kaedah :
Perbincangan kumpulan diikuti persembahan hasil perbincangan

KB:
Menghubungkaitkan
Verbal linguistik

BCB: Mendengar dengan berkesan

BBM:
Gambar
Kertas A4

Mengaplikasikan Idea
(7minit)

Lembaran kerja.
- menulis perkataan berdasarkan gambar.

Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid untuk melengkapkannya. 

.


Murid membina ayat berdasarkan gambar.

Murid menulis ayat yang lengkap di dalam lembaran kerja berdasarkan gambar.Strategi/Kaedah :
Menulis

KB:
Menghubungkaitkan menjana idea

BCB: Memproses maklumat menjana idea

BBM:Lembaran kerja papan tulis


Rumusan/ penutup
(3 minit)

Rumusan daripada tajuk hari ini.


Guru merumus isi pelajaran dan meminta murid menyatakan kepentingan buah-buahan kepada manusia.Murid menyatakan kepentingan makan buah-buahan dengan bimbingan guru.

Strategi/Kaedah :
Lisan

BBM:  papan tulis


  Dalam proses kemaskini

1 comment: